เจ๋วะรัฐถะ http://jaywaratta.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=12-07-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=12-07-2008&group=4&gblog=2 http://jaywaratta.bloggang.com/rss <![CDATA[เจิญแอ่วงาน "สานทอ ต่อฝัน ตอน รอยจรัล กับฝันของวันนี้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=12-07-2008&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=12-07-2008&group=4&gblog=2 Sat, 12 Jul 2008 10:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=09-06-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=09-06-2008&group=4&gblog=1 http://jaywaratta.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อแม่ค้า กลายเป็น "ครู"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=09-06-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=09-06-2008&group=4&gblog=1 Mon, 09 Jun 2008 23:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=15-06-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=15-06-2008&group=3&gblog=2 http://jaywaratta.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฐมบทแห่งการเดินทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=15-06-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=15-06-2008&group=3&gblog=2 Sun, 15 Jun 2008 16:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=3&gblog=1 http://jaywaratta.bloggang.com/rss <![CDATA[บนถนนสายนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=3&gblog=1 Mon, 26 May 2008 16:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=2&gblog=1 http://jaywaratta.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังคงคิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=2&gblog=1 Mon, 26 May 2008 23:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=1&gblog=1 http://jaywaratta.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเหงา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jaywaratta&month=26-05-2008&group=1&gblog=1 Mon, 26 May 2008 16:06:06 +0700